WINNAAR ESIA TENDER

Als onderdEISA TENDEReel van de Delta samenwerking van de Nederlandse overheid is een masterplan ontwikkeld voor Beira (BMP). Dit masterplan bestaat uit drie hoofdonderwerpen, te weten:

  • Stedelijke ontwikkeling;
  • Stedelijk water management en
  • Kust bescherming.

De begunstigde van het masterplan is de gemeente Beira. Het masterplan omvat een visie voor de stedelijke en industriële ontwikkeling van Beira voor de komende 25 jaar, met water management als centraal thema. Het BMP is gebaseerd op de ruime Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van stedelijke planning en stedelijk water management..

BEIRA MASTERPLAN

Het BMP is goedgekeurd door de gemeenteraad van Beira en was in september 2015 aan potentiële investeerders gepresenteerd. Diverse partijen toonden hun interesse in het financieren van onderdelen van het BMP.

Het primaire doel van het BMP is om een significante bijdrage te leveren aan een veilig, welvarend en mooi Beira. Een secundair doel is het demonstreren van Nederlandse kennis en technologie voor stedelijke ontwikkeling, stedelijk water management en kustbescherming in Mozambique.

ESIA TENDER : STAP VOORWAARTS

Om een project implementatie te realiseren, heeft RVO een tender pakket gepubliceerd voor het implementeren van het BMP in de periode 2016-2020. Dit tender pakket is onderverdeeld in 8 onderdelen. Eén van deze onderdelen bestaat uit een Environmental and Social Impact analysis (ESIA).  Ons MONEPA consortium  –  bestaande uit RoyalHasKoning DHV, Witteveen+Bos, Deltares, STC-Nestra en EUNITE Mozambique – heeft deze ESIA tender gewonnen. Wij zijn onze werkzaamheden in augustus 2017 gestart.

ESIA tender mozambique

Share:
Share on LinkedIn